Reklamationer

En reklamation kan göras om produkten är trasig vid mottagandet eller dold transportskada. Vid emballageskada skall det anmälas till DHL omgående! Annars godtas inte reklamationen.

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga vid transportskador.

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Du ska i så fall reklamera via vår hemsida genom att följa instruktionerna på sidan Reklamationer.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader. Samma gäller färger. En färg kan skilja sig från olika datorskärmar och verkligheten.

För att reklamera en vara, skicka ett mail till service@nilssonsmobler.com innehållande ordernummer, felbeskrivning, bilder på felet samt bild på varans ID-nummer om det finns.